5 lecții de Sărbătoarea Învierii din suferințele Domnului Isus

Pe măsură ce ne apropiem de Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos, mințile și inimile noastre se gândesc la cruce și la mormântul gol. Acesta este punctul central al istoriei omenirii și punctul zero al credinței noastre. În calitate de urmași ai lui Hristos, nu trebuie să ne depărtăm de patimile Domnului Isus dacă vrem să-L urmăm cu credincioșie, să predăm o teologie bună și să căutăm să oferim speranță în această lume. Suntem un popor ales de Dumnezeu, născut, marcat, modelat și transformat de crucea de la Golgota și de mormântul gol.

Dumnezeu ne-a dat patru Evanghelii și toate cele patru oferă, în esență, o relatare pregătitoare a anilor de slujire ai Mântuitorului, urmată de o istorisire mai atentă și mai detaliată a Săptămânii Patimilor. Aceasta înseamnă că avem mai multe evenimente premergătoare primului Paște. Pe lângă răstignire și înviere, avem și detalii despre dezbaterile lui Isus cu autoritățile, Cina cea de Taină și Camera de sus, Ghetsimani, arestarea și procesele lui Isus. Să ne uităm mai atent, de exemplu, la procesele Domnului Isus.

Ce am putea observa din acestea?

  1. Procesele nu s-au petrecut toate într-o singură noapte. Există șase audieri de proces care au loc între arestarea lui Isus și răstignirea Lui. Cu toate acestea, autoritățile evreiești hotărâseră dinainte că El era vinovat și merita să moară. Pe măsură ce citim Evangheliile, observăm conflictul, respingerea totală a autorității lui Hristos și hotărârea lor de a-L omorî.

 

  1. Procesele liderilor religioși și ale romanilor. Domnul Isus a fost arestat de un grup de gardieni ai templului, împreună cu câțiva soldați romani. Isus a fost dus mai întâi la Ana, socrul marelui preot, pentru o audiere înainte de judecată, apoi la Caiafa și la Sinedriu în timpul nopții pentru o scurtă ratificare a deciziei lor în zori de zi. Subiectul acestor procese religioase a fost învățătura și identitatea lui Isus.

Conducătorii evrei L-au dus la Ponțiu Pilat, guvernatorul Iudeii, pentru procesul roman. Aici subiectul a fost amenințarea pe care o presupunea Hristos la adresa stăpânirii romane, iar accentul a trebuit să se mute pe preocupările politice. Pilat i-a oferit o ofrandă de pace politică, trimițându-L pe Isus regelui Irod, care dorise să-L întâlnească, dar care l-a trimis înapoi la Pilat pentru al șaselea și ultimul proces din acea noapte. Astfel, au avut loc trei procese religioase evreiești și trei procese romane.

 

  1. Procesele sunt grăbite și dezorganizate. Autoritățile evreiești plănuiseră să-l aresteze pe Isus înainte să părăsească Ierusalimul, dar nu în timpul sărbătorii Paștelui evreiesc. Însă, în timpul Cinei cea de Taină, Isus i-a dezvăluit lui Iuda că știa despre trădarea plănuită. Secretul lor era descoperit, așa că au pus în aplicare un plan de acțiune. Graba i-a făcut să găsească doi martori pentru procesul de noapte, dar apoi s-au arătat în fața lui Pilat fără o acuzație clar definită. Totul pare atât de haotic și grăbit – pentru că așa a fost. Ei nu plănuiau să-L execute pe Isus în acea zi de sărbătoare, însă planul lui Dumnezeu pentru momentul respectiv a necesitat crucificarea în acea zi anume, iar autoritățile nu aveau control.

 

  1. Procesele ne trimit către alte personaje cheie. Pe măsură ce citim relatările procesului, întâlnim o serie de personaje întâmplătoare, precum soldații care Îl maltratează pe Isus (foarte probabil să fi fost recruți samariteni, deoarece evreii nu s-ar fi alăturat armatei romane). Apoi sunt evreii, membrii Sinedriului, care se adună în umbră. Este soția lui Pilat, al cărei vis nu face decât să sporească nervozitatea superstițioasă a lui Pilat în legătură cu decizia de condamnare la moarte a lui Isus. Există și câteva personaje majore. De exemplu, Pilat, cel mai puternic om din regiune. El era obișnuit cu răufăcătorii care îi cerșeau mila, dar acum era uimit de puterea tăcută a lui Isus. De asemenea, Petru, care promisese că își va da viața pentru Isus, încercase chiar să-L apere pe Domnul atacând un om la arestarea Lui în grădină, dar apoi s-a trezit că i-a fost pusă la încercare loialitatea lângă focul din curte. Petru și-a plâns cu amar eșecul. Apoi este Iuda, a cărui căință a fost diferită, acesta s-a confruntat cu întunericul disperării și s-a îndreptat direct către moarte.

 

  1. Procesele fac să strălucească o lumină glorioasă asupra lui Isus. Pe măsură ce parcurge relatările procesului, fiecare om ar trebui să fie concentrat asupra Domnului Isus. Cei care L-au arestat pe Isus nu aveau controlul. Singurul care a dat dovadă de control, demnitate, claritate a scopului și tărie de caracter, a fost Domnul Isus însuși. El citează din Vechiul Testament pasaje de care marele preot avea nevoie pentru a pecetlui decizia.

Isus a venit să ne salveze cu un preț atât de mare și astfel să arate inima Tatălui ceresc cu atâta claritate.

Așadar, în pregătirile pentru Învierii Domnului Isus Hristos, să ne asigurăm că îl urmărim îndeaproape pe Domnul Isus în textul biblic. El este Răscumpărătorul nostru umil și regal, care ne salvează și ni-L descoperă pe Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru un Mântuitor și mulțumim pentru felul frumos în care Isus a trăit ultimele Sale ore înainte de cruce.

Articol publicat de evangelicalfocus.com, tradus și adaptat.