Monthly Archives: April 2023

Împărăția lui Dumnezeu

De la aerul pe care îl respirăm, la oamenii cu care interacționăm, și până la miracolele uimitoare care au loc în jurul nostru, Împărăția lui Dumnezeu înaintează mereu aici pe acest pământ. În fiecare zi, putem vedea Împărăția lui Dumnezeu cum se extinde în viața noastră. „Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia […]

15 dintre cele mai influente citate de Charles Stanley

Dr. Charles Frazier Stanley a murit la vârsta de 90 de ani, în luna aprilie 2023. Mulți oameni se străduiesc să ajungă faimoși în această lume, dar el și-a făcut faimoasă credința. Eliberat de robia păcatului la vârsta de 12 ani, când și-a predat viața lui Hristos, Charles Stanley a făcut o misiune din a-i […]

Doi fii și un tată iubitor

Indiferent ce am făcut, Tatăl nostru ceresc încă ne poate primi. Dragostea Lui este necondiționată și dragostea Lui nu eșuează niciodată. Îl întristăm pe Dumnezeu și Îi frângem inima prin comportamentul nostru, dar nu putem stinge iubirea Lui statornică și veșnică pentru noi. În Evanghelia după Luca 15:13-19, Mântuitorul ne relatează povestea unui fiu rătăcit, […]

Credincioșia lui Dumnezeu

Dacă sunt momente în viața noastră în care credem că nu ne-a mai rămas nimic, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care veșnic este cu noi. Uneori oamenii ne dezamăgesc fiindcă nu reușesc să-și țină promisiunile și când lucrurile în care ne-am pus încrederea sunt pierdute, ajungem să înțelegem că Dumnezeu este […]

Atunci când Dumnezeu promite

Un cuvânt de la Domnul poate fi primit printr-un pasaj din Sfânta Scriptură, care se potrivește cu trăirea personală din acel moment al vieții, sau poate fi un gând despre care știați că nu este de la dumneavoastră, dar care v-a adus pace. Lui Dumnezeu îi place să le vorbească copiilor Săi despre lucrurile viitoare, […]

Fiul Iubit

În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne face o promisiune uimitoare despre Mesia, când profetul Natan îi spune regelui David: Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o casă şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. Eu […]

Pe ce cale te afli?

Menținerea privirii ațintite asupra Domnului Isus este o provocare și are un cost personal, dar recompensa este mai mare decât orice ne închipuim. Când citim relatările vieților David și la Saul în Sfânta Scriptură putem observa faptul că aceștia aveau câteva lucruri în comun: amândoi au fost oameni aleși și dedicați prin ungere lui Dumnezeu […]

Onoare până la final

Găsim scris în Psalmul 15 că omul care umblă în neprihănire și se teme de Domnul „nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui”. În acest sens, Dumnezeu ne învață să fim motivați de onoare și să prețuim solemnitatea cuvântului dat. Autorul articolului, Rich Miller, manager la Radio CBN, relatează despre urmările pline […]

Profeții exacte despre moartea Domnului Isus Hristos

Strigătul Domnului Isus de pe cruce – „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce m-ai părăsit?” – ar putea să zdruncine credința multor creștini proaspeți, pentru că ar putea părea că Isus și-ar fi pierdut-o pe a Lui. Însă, când aflăm ce înseamnă de fapt aceste cuvinte, mergem de la șovăire la siguranță. Domnul Isus Hristos […]

Dumnezeu L-a înviat din morți!

Întreaga credință creștină depinde de evenimente istorice care au avut loc în Ierusalim – fapte care au generat presiune pe tot parcursul istoriei. Evenimentul culminant a fost învierea fizică a lui Isus din Nazaret. Conform Scripturii, Isus nu a fost „înviat la viață în inimile noastre”, așa cum proclamă liberalismul teologic, și nici nu a […]