Trăind în lumina Învierii

 

În momentul în care omul se încrede în Hristos pentru mântuire, acesta devine una cu Domnul. Aceasta înseamnă că oamenii ar trebui să întâlnească prezența Domnului în noi – cel puțin uneori. Vorbim despre o diferență ușor de remarcat, pe care un vecin sau un membru al familiei ar putea s-o vadă în modul în care acea persoană trăiește. Din păcate, pentru majoritatea dintre noi, astăzi nu este ziua aceea, întrucât este mult mai ușor să ne amintim de ultima dată când am denaturat imaginea lui Hristos în fața altora.

Există un verset uimitor din Sfânta Scriptură, consemnat de apostolul Pavel acum aproape 2.000 de ani: Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.(Romani 8:11). Nu sunt aceste cuvinte minunate să le auzim de Sărbătoarea Paștelui?

Deși pare normal să nu semănăm deloc cu Isus – o problemă pe care apostolul Pavel însuși a întâmpinat-o în mod regulat (Romani 7:14-25) – promisiunea pentru noi este următoarea: Duhul lui Hristos înviat va locui în noi. Duhul Sfânt nu va face nimic mai puțin! Vestea bună a Evangheliei este chiar o veste bună. Tot ce a fost odată mort, poate fi adus la viață și tot ce a fost strâmb, poate fi îndreptat – datorită lui Isus. Și Cuvântul este clar: învierea este totul. Fără înviere, nu există speranță  pe pământ (1 Corinteni 15:14).

Pavel ne spune în epistola către Romani că oricine a fost botezat în Hristos este botezat în moartea și în învierea Sa (Romani 6:3-4). Acesta este motivul pentru care apostolul poate spune mai departe: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17) Cu alte cuvinte, identitatea noastră veche moare, iar Duhul lui Dumnezeu vine să își stabilească reședința în noi (1 Corinteni 6:19), dând viață nouă trupurilor noastre.

Dumnezeul cel sfânt și viu, care susține universul prin Cuvântul puterii Sale, a hotărât să numească trupul fiecărui om casa Lui (Ioan 14:23). Acum, Cuvântul lui Dumnezeu promite că Duhul care L-a împuternicit pe Domnul Isus să iasă victorios din mormânt – rupând lanțurile morții pentru totdeauna – va învia și din trupul mort al omului pentru a umple lumea cu lumină și viață.

Din dragoste pentru oameni, să ne rugăm până când jarul credinței va aprinde această promisiune și o va aduce la viață în noi și în bisericile noastre. Oamenii trebuie să-L vadă pe Domnul Isus, deoarece nimic altceva nu îi poate salva de atacul teribil al păcatului și al lui Satan. Dar noi, cei care ne punem credința numai în Hristos, suntem acum, împreună, plinătatea Celui care ne umple pe toți și trăiește în noi toți (Efeseni 1:22-23). Când oamenii ne întâlnesc, ei Îl pot întâlni pe Hristos înviat, care are puterea de a-i salva de păcatele lor.

Articol publicat de cbn.com