Cine suntem

Radio Vocea Evangheliei București este un post de radio creștin care emite pe frecvența de 94.2 FM din 17 aprilie 1994, la început doar două ore în fiecare zi, iar din 16 iunie 1997 şi până în prezent, RVE Bucureşti emite şase ore pe zi, de la 13:00 la 19:00 și non-stop pe internet.

RVE București face parte dintr-o rețea care cuprinde zece stații locale care emit in FM: București (94.2 Mhz), Brașov (94.6Mhz.), Cluj (88.3Mhz), Constanța (104.4), Hunedoara (98.00 Mhz), Oradea (92.1Mhz), Sibiu (89.4 Mhz), Suceava (102.7Mhz), Timișoara (92,2Mhz), Moldova Nouă (106.6Mhz).

Radio Vocea Evangheliei este proprietatea celor trei culte evanghelice din Romania: Cultul Creştin Baptist, Cultul Creștin dupa Evanghelie și Cultul Creștin Penticostal, (Alianța Evanghelică Romania ). Coordonarea administrativa a rețelei Radio Vocea Evangheliei se face de la Sediul Central din București. Acesta asigura interfața rețelei cu autoritațile si coordonează activitațile editoriale și financiare ale rețelei. Activitatea Sediului Central este coordonată de directorul general al RVE (dl. Lucian Despa). Acesta se subordoneaza Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) a Radio Vocea Evangheliei. AGA reprezintă proprietarii radioului și instanța supremă decizională in RVE. AGA este alcatuită din câte trei reprezentanți ai fiecăruia din cele trei culte evanghelice asociate.

Fiecare stație locala este susținuta de un Comitet Local Radio (CLR), alcătuit din reprezentanți ai bisericilor locale. Rolul CLR-ului este de a mobilizeza resurse umane si materiale prin bisericile locale, pentru a sprijini si orienta activitatea radio.

Comitetul Local Radio București este format din:

  • Constantin Grămadă, Președinte CLR
  • Sorin Bădrăgan, Vicepreședinte CLR
  • Cristian Titirișca, Secretar CLR
  • Mihai Ciupașiu
  • Eliezer Măceșaru
  • Emil Meștereagă
  • Ioan Bochian
  • Daniel Mariș
  • Octavian Baban

Activitatea locală și responsabilitatea editorială a RVE București revin lui Cristian Matei.

Scopul Radio Vocea Evangheliei București este să împlinească Marea Trimitere, conform versetelor din Matei 28:19-20, prin intermediul undelor radio.

 ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:19-20)

Prioritatea RVE București este să comunice Evanghelia, Vestea Bună a împăcării omului cu Dumnezeu prin credinţa în jertfa salvatoare a Mântuitorului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această credinţă are ca rezultat nașterea din nou și procesul sfinţirii, adică trăirea prin călăuzirea Duhului Sfânt, şi nădejdea în viaţa veşnică.

Radio Vocea Evangheliei București şi-a propus, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea spirituală, morală şi culturală a societăţii prin promovarea valorilor eterne ale Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu, colaborând cu confesiuni şi organizaţii creştine şi difuzând ceea ce este esenţial în creştinism.