Creați din Dragoste și pentru Dragoste!

Nu există om care să nu fi simțit sentimentul sublim al iubirii. Fie că este vorba de dragostea pentru o mamă, un tată, pentru un fiu, o fiică, sau fiorul care ne face inima să bată mai tare în prezența persoanei iubite, cu toții am trăit dragostea, am dăruit-o și am primit-o, în diversele ei forme.

Totuși, trebuie observată diferența dintre ceva ce este efemer și ceea ce este veșnic!

  • Dragostea omenească este schimbătoare: poate fi mai intensă sau se poate stinge.
  • Dragostea supremă a lui Dumnezeu este neschimbătoare și necondiționată.

Poate ți-ai pus vreodată întrebarea: De unde izvorăște dragostea?

Iată răspunsul… Ea vine din inima Dumnezeului veșniciilor și s-a arătat prin Însuși Fiul Său, Domnul Isus. Sfânta Scriptură vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de oameni în Evanghelia apostolului Ioan.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:16)

De asemenea, în Romani 5:5  se spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. De aceea, simțim iubirea, admirația, adorarea și Îi aducem închinarea noastră lui Dumnezeu. Am fost creați pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, făcuți pentru buna plăcere a voii Lui și pentru a ne bucura de relația noastră cu Dumnezeu.

Dorința de a iubi și de a fi iubit provine dintr-o inimă care tânjește să fie una cu Dumnezeu.

Tatăl nostru ceresc ne iubește atât de mult încât ne binecuvântează cu liberul arbitru, ca noi să facem alegeri pentru propria viață. Domnul vrea ca noi să experimentăm profunzimea marii Lui iubiri și să dorim plinătatea prezenței Sale. El dorește să înțelegem caracterul Lui și natura Sa de protector, de consilier, de purtător de grijă, plin de milă, har și iubire necondiționată.

Domnul dorește să ne binecuvânteze asigurându-ne toate nevoile, pe măsură ce rămânem conectați în rugăciune și continuăm să umblăm pe căile Sale.

Dumnezeu rămâne neschimbat! Același azi, mâine și în veșnicii.

În cursul vieții noastre, există circumstanțe și evenimente care sunt în afara controlului nostru. Deciziile luate de alți oameni pot determina ce ni se întâmplă. Dar acest lucru nu schimbă niciodată natura și caracterul lui Dumnezeu Tatăl în eforturile Sale continue de a ne îndruma și de a ne asigura cele necesare în felul Său – numai noi să căutăm voia Lui.

Cum căutăm să facem voia Lui Dumnezeu?

Începeți căutarea voii Lui prin a vă apropia de Dumnezeu cu credință și smerenie. Așa a fost și în cazul relatat în Evanghelia după Matei 8:1-17, când Domnul Isus a vindecat direct un om cu lepră atingându-l, după ce bărbatul I-a cerut cu credință vindecarea. În același pasaj biblic, Domnul Isus a vindecat în mod indirect un om paralizat. Totul a fost posibil prin credința unui sutaș roman care a fost încredințat că minunea aceasta era posibilă când a vorbit cu Isus față în față.

Ei au fost martori ai puterii Lui și, ca rezultat, dragostea și admirația lor pentru Isus au devenit mult mai puternice.

Circumstanțele leprosului și ale celui paralizat erau dincolo de controlul lor, dar puterea de vindecare a lui Isus i-a făcut sănătoși datorită credinței lor în El.

Domnul și Mântuitorul nostru dorește să fim ființe complete, astfel încât să putem dezvolta o relație mai profundă cu El și să devenim sfințiți și desăvârșiți.

Când Îl onorăm pe Domnul prin ascultarea noastră, acest lucru Îi face plăcere. Nimic nu înlocuiește marea Lui dragoste pentru noi. Când suntem una cu Hristos, împărtășim și noi dragostea pe care El o are față de ceilalți.

Cauți un model în viață?

Nu te rătăci în ce-i lumesc…PRIVEȘTE LA HRISTOS!

Isus ne-a oferit exemplul iubirii arătându-și ascultarea față de Dumnezeu Tatăl, dându-și viața umană și murind pentru noi, pentru ca păcatele noastre să fie iertate și să primim vindecare de boală și neputințe. Atât de mult ne iubește Hristos. El și-a demonstrat dragostea pentru Tatăl ceresc și pentru păcătoși.

Ce mare har și ce binecuvântare avem PRIN DRAGOSTEA CELUI CE NE-A IUBIT! PRIN FAPTUL CĂ NE-A SALVAT ȘI NE-A ADUS O NĂDEJDE VIE. Pentru că puteam fi noi cei răstigniți, dar din dragoste s-a dat pe sine în locul nostru.

Nu uita…

Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13:13

Suntem creați pentru a iubi. Numai Hristos poate satisface cele mai adânci nevoi ale noastre, mai ales dorința noastră de iubire. Cu siguranță fiecare om și-ar dori o DRAGOSTE ADEVĂRATĂ…

În încheiere, un îndemn biblic: Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:7-8

Articol preluat de pe cbn.com, tradus și adaptat