Adevăratul scop al Crăciunului

Perioada premergătoare sărbătorilor este întotdeauna un timp potrivit pentru introspecții și pentru cercetarea adevăratelor motive ce ne determină să acordăm o importanță deosebită acestor zile speciale. Știm că de Crăciun sărbătorim nașterea Mântuitorului, însă cât de profund cunoaștem adevăratul motiv pentru care El a venit pe pământ?

În Sfânta Scriptură ne este prezentat în detaliu motivul venirii în lume al Domnului Isus. Pe scurt, El a venit ca să moară. Scopul final al Mântuitorului a fost jertfirea Sa, dat fiind faptul că doar prin aceasta, întrega omenire putea primi șansa la împăcarea cu Dumnezeu Tatăl. Astfel, Fiul Sau s-a făcut părtaș sângelui și cărnii, ”pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții și să-i izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor”, așa cum găsim scris în epistola către Evrei. Astfel, prin credința în această jertfă, ca unică șansă a mântuirii, devenim copii ai lui Dumnezeu, urmași și martori ai lui Mesia, iar Tatăl dorește să asigure copiilor  Lui o veșnicie petrecută împreună cu El.

Știm de la apostolul Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru ea, dar cu atât mai mult, Dumnezeu își iubește copiii, dorind să-i strângă sub aripile Sale. Din acest motiv, toți cei ce îl aleg pe Isus Hristos ca Domn, au parte de înfiere, primind dreptul să fie numiți copii ai lui Dumnezeu.

Domnul Isus nu are început sau sfârșit și nici nu a fost dintotdeauna în trup. Ci el era cu Dumnezeu și El însuși era Dumnezeu de necuprins. Dar s-a făcut cuprins, luând chip de om și rămânând, în același timp, integral Dumnezeu. Bineînțeles că limitările omenești nu ne pot permite să pătrundem această taină divină, dar tocmai pentru a putea să o acceptăm, am primit darul credinței. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu poate muri, însă îmbrăcându-se în haina umanității, El și-a putut da trupul la moarte. Deci, pentru a ajunge să fie jertfit, a fost nevoie ca mai întâi să se nască. Iată care este scopul Crăciunului: Golgota.

Această moarte a Însuși Fiului lui Dumnezeu, a frânt orice putere asupra vieții credincioșilor a potrivinicului lor, diavolul. El este pârâșul nostru, dar pentru că jertfa Domnului Isus a acoperit păcatele noastre cu sângele Lui deplin curățitor, nu mai poate fi ridicată împotriva noastră nicio acuză. Cea mai puternică armă a celui rău, păcatul nostru, este anihilată pentru că Tatăl ne-a șters vina prin moartea Fiului Său.

Prin acest dar desăvârșit, primim viața veșnică, iar moartea nu mai are nicio putere. Conform versetului amintit la început din cartea Evrei, suntem dezlegați de frica morții și primim puterea să trăim liberi, fără teama că nu știm ce e dincolo de putrezirea trupului.

Acesta este miracolul Crăciunului și motivul sărbătorii. Pentru că prin întruparea Sa ne-a dat șansa ca dacă am murit împreună cu Cristos, să credem că vom și trăi împreună cu El.