Trei dușmani creatori de conflicte

Lumea în care trăim a fost întotdeauna într-o stare de conflict.
Nelegiuirea este în conflict cu legea.
Intriga și necinstea sunt în conflict cu adevărul și onestitatea.
Intoleranța este în contradicție cu toleranța și înțelegerea.
Pofta și plăcerea sunt în conflict cu puritatea și cuviința.
Oamenii fără Dumnezeu sunt în contradicție cu cei neprihăniți.
Dezordinea este în război cu decența și ordinea.
Atât timp cât va exista păcatul, conflictul va continua să se dezvolte.

Biblia menționează trei dușmani care produc în viața noastră conflicte: lumea, trupul și diavolul. Aceștia se împletesc pentru a forma un singur dușman puternic, care dorește să distrugă omenirea, însă Dumnezeu este în control, El lucrează în viața oamenilor.

1) Primul dușman este lumea, “lumescul”, ce reprezintă o atitudine a sufletului, care niciodată nu L-a recunoscut pe Dumnezeu. Lumescul se referă întotdeauna la om și niciodată la Dumnezeu și implică o viziune materialistă, senzuală, a vieții, care are legătură cu focusarea atenției pe satisfacerea poftelor și dorințelor umane. Omul lumesc este complet orb la lucrurile lui Dumnezeu, acesta este motivul pentru care Biblia spune: “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el”. (1 Ioan 2:15).

2) Al doilea dușman este carnea, trupul, care el însuși vorbește despre natura păcatului. Apostolul Petru a scris: “Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul”. (1 Petru 2:11).
Dar există speranță, pentru că atunci când Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatul omului, El a învins natura păcatului, oferindu-ne iertare și mântuire. În Romani 6:11 Cuvântul Domnului spune: “Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru”.

3) Al treilea dușman este diavolul, comandantul șef al puterilor răului. El acuză, ispitește, înșală și minte, lucrând prin aliații săi – lumea și trupul.

În ciuda acestor trei dușmani expuși, putem cunoaște pacea chiar și în mijlocul conflictului, dacă ne întoarcem la Dumnezeul păcii, Domnul Isus Hristos. El este Creatorul Păcii!

Acest articol se bazează pe scrierile pastorului Billy Graham.