Toleranța biblică

Auzim adesea sintagme precum „diferitele religii sunt pur și simplu căi diferite către Dumnezeu”, “să-și trăiască viața cum doresc”, „ceea ce fac oamenii în privat este treaba lor” sau “fiecare are dreptul la propria sa opinie”.

Societatea lumii acesteia dorește o uniformizare în încredințarea că toate opiniile sunt valabile, o aprobare a tuturor stilurilor de viață și a tuturor comportamentelor. Indiferent de principiile aplicate acasă, copiii și adesea chiar adulții, simt presiunea de a se conforma acestei viziuni asupra lumii. Cum s-ar putea răspunde la o asemenea presiune?

În lume, toleranța este despre lipsa regulilor, astfel încât nimeni să nu judece pe altul pentru alegerile pe care le face. În Scriptură, toleranța este despre dragostea pentru aproape, despre altruism. În Efeseni 4:2, apostolul Pavel ne îndeamnă ca, în dragoste, să ne îngăduim unii pe alții, “cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare”.

Toleranța începe în Cuvânt cu a fi centrat pe alții, mai degrabă decât pe sine. Această toleranță biblică trebuie să se vadă atunci când cineva cu o opinie sau un stil de viață nebiblic ne intersectează viața și ne tratează într-un mod în care nu ne-am dori să fim tratați. Copiii vor învăța cel mai bine toleranța biblică în timp ce privesc cum răspund părinții lor la un astfel de comportament.

Toleranța biblică este și despre a-i vedea pe ceilalți ca fiind rătăciți de la Calea Adevărului. Ei merită toată compasiunea, ei trebuie ascultați și tratați cu deschidere și respect, chiar dacă nu suntem de acord cu ei.

Iar să spunem că Domnul Isus este singura cale ce duce la Dumnezeu, așa cum El Însuși o spune în Ioan 14:6 („Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”), nu este intolerant, ci mai degrabă sincer. Însă este nevoie ca Adevărul să fie împărtășit cu blândețe. În versetele 15 și 16 din 1 Petru, capitolul 3 ni se spune: “Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău”.

Dumnezeu tolerează multe din partea noastră – alegerile neinspirate, opiniile greșite despre El, eșecurile noastre spirituale. Astfel, cu siguranță, ar trebui să putem face același lucru pentru cei din jurul nostru.

Desigur, toleranța biblică are limite: nu trebuie să scuze păcatul, fie el de orice fel, sau să ne determine să îmbrățișăm comportamente îndoielnice. Însă, aplicată corect, toleranța poate aduce pe oameni la cunoștința despre jertfa Mântuitorului Isus Hristos și, în același timp, la pacea lui Dumnezeu.