O inimă mișcată

Adesea găsim în Sfânta Scriptură despre cum Dumnezeu poate stârni inima unui om sau o poate împietri, precum cea a lui Faraon. În felul acesta ne putem face o imagine a puterii supreme a lui Dumnezeu cel Atotputernic.

În primul capitol din cartea Ezra, ne este prezentat regele Cirus al Persiei. Din tot ce este scris în acest capitol, vedem un rege care duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu, dar nu pretinde că este „unul din poporul lui Dumnezeu”.

În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui: „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se suie la Ierusalim, în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.” (Ezra 1:1-3)

În versetul 5, Scriptura spune: „Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.”

Există multe lucruri demne de remarcat în această perioadă din istorie: regele Cirus îndeplinește porunca lui Dumnezeu, începe reconstrucția Templului Domnului și se împlinește profeția cu privire la exilații evrei care se întorc la Ierusalim din robia babiloneană. Cu toate acestea, imaginea zugrăvită despre cum Dumnezeu a stârnit și a trezit inimile regelui Cir, dar și ale preoților și ale leviților, ne captivează mintea.

De fapt, cu siguranță, Dumnezeu dorește să trezească multe inimi, inclusiv pe ale noastre. Poate că ne-am dorit, de-a lungul timpului, să vedem schimbări în viața cuiva în direcția lui Hristos. Și poate ne-am dorit atât de mult acest fapt încât ne este greu să înțelegem de ce rugăciunile noastre pentru ca Domnul să miște o inimă nu au un răspuns încă. Negreșit, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să intre într-o relație corectă cu El! Putem înțelege însă, din multe experiențe de viață, că Dumnezeu le permite oamenilor să facă alegeri.

Dumnezeu Tatăl ne-a creat ca să-L iubim, dar nu ne obligă să-L iubim. Creatorul nostru ar fi putut să o facă, dar nu a făcut-o. În cazul regelui Cir, Dumnezeu i-a trezit inima pentru a împlini voia lui Dumnezeu. El a stârnit inimile preoților și ale conducătorilor pentru a-I împlini voia divină. Nu se spune în cartea Ezra că Cir sau preoții și conducătorii au devenit oameni după inima lui Dumnezeu (ca regele David), dar Templul a fost construit, poporul lui Dumnezeu s-a întors la Ierusalim și profeția lui Ieremia, revelată lui de către Dumnezeu, a devenit realitate. Voia lui Dumnezeu s-a împlinit. Voia Creatorului suveran este perfectă.

Uneori, rămânem atât de atașați de gândul că Dumnezeu nu depășește limita noastră, „a liberului arbitru”, încât uităm că Domnul cu siguranță va face ceea ce El a decis. Ce vedem noi, de multe ori, sunt efecte și rezultate ale scopurilor din afara domeniului nostru de înțelegere – scopurile Sale. Și ceea ce vedem în momentele când Domnul își exercită puterea de a trezi o inimă, nu este pentru a-L iubi, ci pentru a-I îndeplini voia. Este încă un mister, dar nu ni s-a spus că vom înțelege totul despre Dumnezeu.

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?  (Romani 11:33-34)

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat