În prezența lui Dumnezeu

Cel mai mare privilegiu pe care îl putem avea vreodată este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să fim în prezența Lui și să simțim dragostea Lui. Cu toate acestea, modalitatea în care se trăiește astăzi, presiunile la care suntem supuși zilnic, ne pot face să pierdem din vedere acest lucru. Însă, cu ocazia începerii unui nou an, avem oportunitatea minunată de a ne examina viețile.

Trebuie să ne întoarcem inima către Domnul, astfel încât ea să devină modelabilă în mâna Lui. Cereți Duhului Sfânt să vă cerceteze inima și să descopere orice împietrire din ea. Este cineva care v-a rănit? Vi s-a adus o ofensă peste care nu puteți trece? Acest fapt provoacă împietrirea inimii, ceea ce duce la întreruperea părtășiei cu Dumnezeul cel Atotputernic. Veniți la Domnul pentru a primi iertare, curățire și vindecare. Pe măsură ce flămânzim și însetăm după neprihănirea lui Dumnezeu, dorințele Lui devin dorințele noastre.

Regele David spune în Psalmul 27:4: Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.

Ca și creștini, putem face acest lucru în fiecare moment din fiecare zi a anului. Vrem să fim umpluți cu Duhul Sfânt, astfel încât să locuim în prezența Lui, unde fața Lui strălucește asupra noastră. Și nu trebuie să părăsim niciodată acel templu, pentru că El este în noi. Tronul lui Dumnezeu este în inimile noastre.

În Templul evreiesc de la Ierusalim a fost nevoie să se aducă multe jertfe și sângele animalelor sacrificate să fie stropit pe Scaunul Îndurării pentru a acoperi păcatele oamenilor. Însă Domnul Isus a făcut toate acestea pentru noi.

Așadar, ce sacrificiu mai dorește Dumnezeu de la noi astăzi? Dumnezeu dorește rodul buzelor, care mărturisesc Numele Lui.

Noi facem aceasta prin laudă și închinare, dar ar trebui să realizăm că tot ceea ce spunem este important. Cu limba noastră avem puterea de a blestema sau de a binecuvânta, avem puterea de a da moarte sau viață. Domnul Isus vorbește foarte precis despre ceea ce-l face pe un om necurat: Dar ce iese din gură vine din inimă şi aceea spurcă pe om. (Matei 15:18).

Ceea ce exprimăm noi vine din inima noastră. Așa că este nevoie să ne întrebăm: exprimăm noi speranță, bucurie, neprihănire și pace? Sau ne manifestăm cu anxietate, îngrijorare și plângeri? Aceste lucruri vin din inima noastră. Dacă inimile noastre sunt curate înaintea Domnului, nu vor ieși la iveală lucruri greșite. După cum s-a rugat și David în Psalmul 19:14: Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne.

Pe măsură ce auzim Cuvântul Său, ascultăm chemarea Lui și căutăm să fim pe placul Domnului, vom fi sare și lumină pentru această generație.

Să intrăm așadar în noul an cu smerenie, căutând iertarea și îndreptându-ne viața înaintea lui Dumnezeu pe măsură ce începem un an nou. Avem promisiunea Lui în Psalmul 23:6, psalmul păstorului: Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Articol preluat de pe cbn.com, tradus și adaptat