De ce este importantă Învierea Domnului Isus?

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…este o mărturie a puterii imense a lui Dumnezeu Însuși. A crede în înviere înseamnă a crede în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există și dacă El a creat universul și are putere asupra lui, atunci El are puterea de a învia morții. Numai Cel care a dat viață poate să învie morții, numai El poate obține o biruință asupra mormântului (1 Corinteni 15:54-57). Prin învierea Domnului Isus din mormânt, Dumnezeu ne amintește de suveranitatea Sa absolută asupra vieții și a morții.

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…ea validează ceea ce Domnul Isus pretindea că este, și anume Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Învierea lui Isus Hristos, atestată de sute de martori oculari (1 Corinteni 15:3-8), oferă o dovadă de netăgăduit că El este Mântuitorul lumii.

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…dovedește caracterul Său fără păcat și natura Sa divină. Pe baza învierii lui Isus Hristos, apostolul Pavel a predicat: “Prin Isus vă este vestită iertarea păcatelor. Prin El, oricine crede este eliberat de orice păcat” (Fapte 13:38-39).

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…validează profețiile Vechiului Testament care au prezis suferința și învierea Lui. Învierea Domnului a autentificat, de asemenea, propriile Sale afirmații că va învia a treia zi (Marcu 8:31; 9:31). Dacă Isus Hristos nu a înviat, atunci nici noi nu avem speranța că vom fi înviați. De fapt, în afară de învierea lui Hristos, nu avem niciun Mântuitor, nicio mântuire și nicio speranță de viață veșnică. După cum a spus Pavel, credința noastră ar fi zadarnică, Evanghelia ar fi cu totul neputincioasă, iar păcatele noastre ar rămâne neiertate (1 Corinteni 15:14-19).

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…El face mai mult decât să dea viață; El este viața, și de aceea moartea nu are nicio putere asupra Lui. Domnul Isus conferă viața Sa celor care se încred în El, pentru ca noi să putem împărtăși triumful Său asupra morții (1 Ioan 5:11-12). Noi, cei care credem în Isus Hristos, vom experimenta personal învierea, deoarece, având viața pe care o dă Mântuitorul, am biruit moartea.

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

… este o mărturie a învierii ființelor umane, care este un principiu de bază al credinței creștine. Spre deosebire de alte religii, creștinismul posedă un Fondator care transcende moartea și promite că adepții Săi vor face același lucru. Orice altă religie a fost fondată de oameni sau profeți al căror sfârșit a fost mormântul. În calitate de creștini, știm că Dumnezeu a devenit om, a murit pentru păcatele noastre și a fost înviat a treia zi. Mormântul nu L-a putut reține. El trăiește, iar astăzi stă la dreapta Tatălui din ceruri (Evrei 10:12).

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

… are un impact asupra slujirii noastre pentru Domnul. Apostolul Pavel își încheie discursul despre înviere cu aceste cuvinte: “De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică”. (1 Corinteni 15:58). Pentru că știm că vom fi înviați la o viață nouă, putem îndura greul din viața asta, de dragul lui Hristos (1 Corinteni 15:30-32), așa cum a făcut Domnul nostru. Datorită învierii lui Isus Hristos, mii de martiri creștini, de-a lungul istoriei, și-au dat viața pământească pentru viața veșnică și promisiunea învierii.

Învierea Domnului Isus este importantă pentru că …

…este victoria triumfătoare și glorioasă pentru fiecare credincios. Isus Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi, conform Scripturilor (1 Corinteni 15:3-4). Și El va veni din nou! Cei morți în Hristos vor fi înviați, iar cei care sunt în viață la venirea Sa vor fi schimbați și vor primi trupuri noi, glorificate (1 Tesaloniceni 4:13-18).

Asadar, de ce este importantă învierea lui Isus Hristos? Ea dovedește cine este El. Demonstrează că Dumnezeu a acceptat jertfa Mântuitorului, în numele nostru. Demonstrează că Dumnezeu are puterea de a ne învia din morți. Garantează că trupurile celor care cred în Hristos nu vor rămâne moarte, ci vor fi înviate pentru viață veșnică.