Dacă Dumnezeu este Atotputernic, de ce nu-l distruge pe Satan?

Guvernarea lui Dumnezeu se bazează pe dragoste. Fundamentul moral al universului se bazează pe rațiune, iubire și dreptate.

Dacă Dumnezeu ar alege să acționeze în mod arbitrar și să exercite o forță superioară, atunci ar exista pericolul ca El să trebuiască să conducă prin frică, mai degrabă decât prin iubire. Dumnezeu dorește oameni care să-L iubească și sa-L slujească în mod voluntar, nu doar pentru că le este frică de El. Când Dumnezeu îi permite lui Satan o anumită libertate, El îi permite exercitarea liberului arbitru, acesta fiind una dintre ființele Sale create. Dumnezeu realizează pe pământ o rânduială în care bărbații și femeile, creați după chipul lui Dumnezeu, aleg în mod liber să-I slujească.

Dacă Dumnezeu ar întinde mâna cu puterea Sa și l-ar lovi pe Satan, alte ființe create ar putea spune că a făcut-o pentru că El nu a putut câștiga prin iubire și așadar a trebuit să recurgă la forță.

Planul lui Dumnezeu pentru victoria dragostei asupra urii este impresionant. Dumnezeu a aşezat pe pământ o fiinţă – omul – care a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Apoi, El i-a permis lui Satan să-l ispitească pe om, iar omul a cedat, generând propria lui cădere. Mai departe, înaintea tuturor îngerilor din ceruri, s-a desfășurat drama răscumpărării prin care Dumnezeu Însuși L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru omul căzut. Ca urmare, biserica a început să crească din mulțimea de oameni care au ales liber să urmeze dragostea lui Dumnezeu, mai degrabă decât să participe la răzvrătirea lui Satan.

Va veni vremea când Dumnezeu va aduna o mare mulțime de oameni care Îl iubesc în mod voluntar, ceea ce va dovedi, fără îndoială, că iubirea este cea mai puternică forță din univers. Odată ce triumful iubirii va fi complet, Dumnezeu se va ocupa de Satan.

Satan este și el un instrument al iubirii lui Dumnezeu, în sensul că ne obligă să vedem răbdarea plină de dragoste a lui Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:18-20 și 1 Corinteni 5:3-5). Oamenilor le-ar fi mai greu să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu fără răul și ura evidentă a vrăjmașului Său. Cu toate astea, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Satan să se răzvrătească doar pentru ca noi să putem avea o imagine mai clară a dragostei Lui. Satan a păcătuit de bunăvoie din cauza mândriei. El credea că înțelepciunea lui o depășește pe cea a lui Dumnezeu (vezi Isaia 14:12-15 și 1 Timotei 3:6).

Trebuie să ne amintim întotdeauna că diavolul și Dumnezeu nu sunt egali (vezi Ezechiel 28:13-19). Diavolul este o creatură a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu poate face cu el orice dorește (vezi Apocalipsa 20:7-10).

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat.