Cum putem influența întreaga noastră generație?

Dumnezeu ne-a chemat să mergem în toată lumea și să ducem vestea bună, a răscumpărării prin moartea Domnului nostru Isus Hristos, la fiecare națiune, popor și limbă. În calitate de copii ai Săi, aceasta este moștenirea noastră.

Domnul ne arată câmpiile roditoare, gata de seceriș, unde dorește să mergem, fie că acestea sunt peste drum, fie că sunt peste ocean. De asemenea, Dumnezeu ne arată cele mai bune modalități de a strânge recolta de pe câmpul Evangheliei. Pe măsură ce Îl căutăm, Dumnezeu ne va oferi viziunea, resursele și tehnicile pentru a influența o întreagă generație.

Nu lăsați, așadar, ca gândirea negativă să vă învingă intențiile! Când israeliților le-a fost frică să intre și să cucerească Țara Făgăduinței, Iosua le-a spus:

Numai nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. … Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei! (Numeri 14:9)

Iosua își încuraja poporul să acționeze conform promisiunilor lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne spune, „Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va împlini”. (Ezechiel 12:25)  Astfel, tot ceea ce trebuie să facem noi este să fim de acord cu Cuvântul Lui.

Apostolul Pavel scrie în 2 Tesaloniceni 1:11: “De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui.

Noi nu suntem vrednici de binecuvântările lui Dumnezeu, dar El ne face vrednici! Aceasta s-a hotărât la cruce, unde Hristos a murit pentru păcatele noastre. Versetul continuă: “şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă“.

Buna plăcere a lui Dumnezeu este să împlinească planul Său prin noi și El ne echipează să facem lucrarea credinței cu putere.

În Epistola către Efeseni 3:20, Pavel spune că El (Dumnezeu) poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, prin puterea care lucrează în noi”.

Putem face faptele credinței, ne putem împlini viziunea primită de la Domnul atunci când petrecem timp în rugăciune, laudă și închinare, concentrându-ne pe bunătatea lui Dumnezeu. Domnul Isus promite în Ioan 7:37-38: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura“.

Deci, rugați-vă prin Duhul Sfânt să primiți Cuvântul Său, apoi așteptați-vă ca Domnul să acționeze. Vrem să fim nu numai ascultători, ci și împlinitori ai Cuvântului Său. Așadar, să intrăm în toată plinătatea și bunătatea pe care Hristos le are pentru noi – faptele cutezătoare de credință și putere – pentru că El este Dumnezeul descoperirilor.

Și Domnul Isus ne asigură: Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia”. (Luca 12:32)

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat