Credincioșia lui Dumnezeu

Dacă sunt momente în viața noastră în care credem că nu ne-a mai rămas nimic, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care veșnic este cu noi. Uneori oamenii ne dezamăgesc fiindcă nu reușesc să-și țină promisiunile și când lucrurile în care ne-am pus încrederea sunt pierdute, ajungem să înțelegem că Dumnezeu este singurul care continuă să fie demn de încredere. Astfel, vom descoperi că El este suficient, iar credincioșia Lui față de noi, rămâne aceeași.

Autorul articolului, Jose Garcia, manager la Radio CBN, relatează din experiența personală, despre încrederea în Domnul, în ciuda faptului că se afla într-un moment dificil al vieții. Astfel, acesta relatează : „Îmi amintesc de o perioadă din viața mea când nu aveam un loc de muncă. Zilele tot treceau și oricât m-am străduit și m-am rugat, situația mea nu s-a schimbat imediat. În acel timp am învățat o lecție valoroasă – chiar și atunci când nu primim ceea ce avem nevoie sau ne dorim în intervalul de timp dorit de noi, tocmai în acele momente trebuie să credem că Dumnezeu continuă să fie credincios. În mentalitatea noastră, credincioșia este condiționată prin faptul că atunci când intervine dezamăgirea, relația este complet distrusă, dar Dumnezeu depășește cu mult orice concept uman. Astfel, credincioșia lui Dumnezeu este unică, permanentă și nu se schimbă. Când m-am uitat din nou în jurul meu din această perspectivă, încă fără să am un loc de muncă sau ceea ce îmi doream atât de mult, mi-am dat seama că Dumnezeu mă invita să privesc dincolo de circumstanțele mele prezente și să văd ceea ce aveam deja.

La Radio CBN Guatemala, vedem credincioșia lui Dumnezeu în fiecare zi când îi slujim pe cei nevoiași, când ne susținem unii pe alții, când vedem zâmbetul unui copil și când primim îmbrățișarea unei familii care a fost binecuvântată. Atunci când învățăm să ne uităm la împrejurările și circumstanțele noastre din perspectiva lui Dumnezeu, putem recunoaște că ceea ce face El în viața noastră este pur și simplu supranatural.

Dacă Domnul rămâne credincios în fiecare zi, atunci ar trebui să fim și noi credincioși. Provocarea noastră este să păstrăm perspectiva corectă despre credincioșia lui Dumnezeu și să o luăm ca model pentru viața de zi cu zi – fiind credincioși în toate domeniile vieții noastre. În Evanghelia după Luca 16:10, Mântuitorul a spus: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”. Să nu uităm că, atunci când nu ne ținem promisiunile, suntem necredincioși atât celorlalți, cât și lui Dumnezeu. Vestea bună este că, în fiecare zi, Îl putem cunoaște pe Dumnezeu mai mult – pentru că Domnul Isus, prin jertfa Sa de pe cruce, ne-a apropiat de Dumnezeu Tatăl nostru.

Biblia ne spune că atunci când ne punem credința în Isus ca Mântuitor, nu numai că avem viață veșnică, dar El ne iartă și atunci când suntem necredincioși… „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16); Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Nu uitați că puteți să vă întoarceți la Dumnezeu, pentru că atunci când mintea spune că este imposibil, despre Domnul se spune: Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. (2 Timotei 2:13)

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat.