Chemat în slujba Domnului

Creștinii sunt oameni obișnuiți care se închină unei persoane deosebite, și anume lui Isus Hristos.

După ce Dumnezeu i-a eliberat pe israeliți din Egipt, i-a spus lui Moise să încredințeze poporul pentru a construi un cort. Până atunci, evreii construiseră doar altare cu pietre necioplite pentru a aduce jertfe Domnului. Cu toate acestea, după porunca dată, ei au construit și au amenajat un cort în pustie (un pustiu fără resurse), acesta fiind ușor de mutat. Poporul evreu fusese în sclavie, unde făcuse cărămizi din lut și paie, iar felul în care ei au putut să construiască un sanctuar magnific Domnului se găsește în Exod 31:1-5, unde Dumnezeu îi spune lui Moise:

„Să ştii că am ales pe Beţaleel… L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări”.

Iată că Bețaleel primește o inspirație de la Duhul Sfânt, care îi permite să facă toate acestea, iar același Duh Sfânt care L-a umplut pe Bețaleel este și în noi. El ne poate da aceeași înțelepciune, înțelegere și cunoaștere în tot felul de lucrări. Astfel, Duhul ne va echipa cu tot ce trebuie să știm pentru sarcina pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu.

După cum ni se spune în Proverbe 3:5-6 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”, iar o rugăciune bună pe care o putem spune este: „Doamne, nu am idee ce fac, dar Tu știi totul și îmi poți arăta”. Dumnezeu promite în Ieremia 33:3 „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.”

Avem nevoie de înțelepciune, înțelegere, discernământ și trebuie să știm care este calea bună de urmat. Cu alte cuvinte, avem nevoie de inspirația Duhului Sfânt care respiră prin tot ceea ce facem și trebuie să ne dăruim zilnic pentru a face lucrarea Domnului. Aceeași înțelepciune pe care a folosit-o Dumnezeu pentru a crea cerurile este înțelepciunea pe care El a folosit-o pentru a crea omul, iar în ochii Lui, omul este mai prețios decât cerurile. 

Putem face lucruri mari pentru Dumnezeu,  pentru că El ne-a chemat, ne-a echipat și ne-a consacrat să facem lucrarea Lui.

Articol preluat de pe cbn.com, tradus și adaptat.