Bucuria creștinului

Bucuria creștinului, cea care izvorăște din credința în Domnul nostru Isus Hristos, nimeni și nimic nu o poate stinge.

Dacă avem încredințarea că, pentru a fi creștin, trebuie mai întâi să ne schimbăm, astfel încât să putem deveni vrednici de Dumnezeu și apoi să facem o serie de lucruri pentru a fi, cumva, acceptați de El, atunci într-adevăr drumul creștinului poate părea ca fiind unul nefericit sau provocator.

Dar, adevărul creștinismului, adevăratul mesaj al Evangheliei… este că toți suntem păcătoși și cu toții suntem departe de așteptările lui Dumnezeu….Iar El, Dumnezeu, știind asta, ne-a iubit oricum și a trimis pe singurul Său fiu să moară pentru păcatele noastre. În condițiile în care credem acest adevăr și ne predăm viața Lui, vom fugi de acele lucruri care ne separă de Dumnezeu. Vom accepta că Isus a murit pe cruce în locul nostru, vom ști că acel act final, perfect, de fapt, ne-a salvat, și-L vom accepta pe Isus ca pe noi înșine. Acest Domn și Mântuitor, odată ce a fost invitat în inima noastră, El ne va schimba, în timp, în ceea ce El însuși dorește să fim.
Dacă alegem să credem și să trăim acest adevăr al creștinismului, acest mesaj al Evangheliei, atunci putem experimenta bucurie în viața noastră, chiar și în vremurile nefericite. Putem experimenta bucurie, chiar și în acele vremuri de încercare, când Dumnezeu ne permite să descoperim părțile din noi care au nevoie de ajutorul Său pentru a ne asemăna mai mult cu El. Astfel, experimentăm comuniunea cu Cel ce a creat întregul univers și știm că, atunci când trupurile vor muri, sufletele noastre vor fi cu Dumnezeu pentru a se bucura de slava Sa pentru toată eternitatea.

Așadar, ca adevărați creștini, s-ar putea să nu ne simțim mereu fericiți, dar vom avea o bucurie în viață care ne va însoți chiar și atunci când vom traversa perioade nefericite.
Vor fi încercări în viață, dar cu Domnul Isus în inimă, vom ști că nu trebuie să le suportăm singuri. Și, ca cineva care este în dreptate cu Dumnezeu, vom petrece veșnicia cu El, înconjurați de mângâierea și iubirea Lui, care este infinit mai bună decât o despărțire eternă de dragostea Lui.

Să fim bucuroși dar, astăzi și întotdeauna, că avem un Creator, care ne-a iubit întâi și a avut un plan de salvare minunat pentru noi, prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos.

„Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. (Isaia 61:10)

“Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile” (1 Tesaloniceni 5:16-18)

“Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune” (Romani 12:12)