Biserica, mai mult decât o adunare!

Sfânta Scriptură spune că noi, credincioșii, suntem Biserica, pietrele vii, mădularele Trupului lui Hristos: Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Apoi, apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 3:16 despre pericolele care pot distruge părtășia, familia, prietenia, fraternitatea și iubirea, toate aceste lucruri care alcătuiesc trupul lui Hristos, acel trup care este și templul Duhului Sfânt.

Avem nevoie unul de celălalt, avem nevoie de calitățile celuilalt, suntem incompleți unii fără alții, fără anturajul pe care Dumnezeu l-a pus în jurul nostru; acesta este ceea ce numim ecosistemul necesar pentru creșterea și maturizarea noastră spirituală.

Biserica, templul lui Dumnezeu, are nevoie de oameni care gândesc diferit; capabili de reflecție ulterioară atunci când este nevoie. Când Dumnezeu vorbește cu poporul Său, îi folosește pe slujitorii săi, conducătorii, dar se folosește și de toți ceilalți creștini, de toți slujitorii care suntem noi.

Tatăl nostru ceresc își desfășoară planul pentru poporul Său în părtășie și în dragoste. Trebuie să redescoperim dragostea pentru mireasa lui Hristos, Biserica, un edificiu format din pietrele vii care suntem noi.

Așadar, haideți să ne acceptăm locul în acest trup! Cu toții suntem la fel de importanți. Nu există clase, categorii, este un singur cap, Isus Hristos. Să nu mai gândim că mergem la biserică ca la o clădire!

Gândiți-vă că sunteți Biserica, sunteți Trupul lui Hristos! Rugați-vă pentru Biserică, pentru cei credincioși, pentru că Biserica este aceea pentru care Hristos Se va întoarce și pe care o va lua cu Sine în cer pentru a trăi într-o comuniune veșnică. Vă place această Biserică care este prezentată în Scriptură? Sau vă gândiți la întâlniri și slujbe, la cântări și programe?

Aceste lucruri sunt importante, dar Biserica este mai mult decât atât! Rugați-vă pentru a redescoperi ce este cu adevărat Biserica, rugați-vă pentru a ieși din tiparele care gravitează în jurul activităților, pentru că Biserica este mult mai mult decât atât.

Rugați-vă pentru a redescoperi dragostea lui Dumnezeu pentru Biserica Sa. Rugați-vă ca Domnul să vă arate fețele celor care sunt Biserica. Rugați-vă să primiți viziunea mulțimii de bărbați, femei și copii care sunt răscumpărați de Domnul.

Și în cele din urmă, rugați-vă pentru a primi dragostea lui Dumnezeu pentru Biserica sa. Nu este doar o emoție, nu este un lucru fabricat, este o iubire supranaturală, divină, care coboară de sus și aprinde un foc în inimile noastre!

Fie ca Dumnezeu să smulgă orice gelozie, amărăciune și intelectualism pentru a vă descoperi prin Duhul Sfânt, Biserica din care faceți parte, Trupul căruia îi aparțineți, mădularul care sunteți în acest trup și utilitatea de care ea are nevoie!

Articol publicat de en.infochretienne.com, tradus și adaptat