Există o modalitate corectă de a ne ruga?

În biserică oamenii se roagă în moduri diferite, dar oare chiar contează dacă ne rugăm în picioare, în genunchi sau stând pe scaun? Ar trebui să încheiem fiecare rugăciune cu expresia „în numele lui Isus”, să ridicăm mâinile, să împreunăm mâinile sau poate să ne orientăm cu fața către est? Să ne rugăm în limba noastră sau în alte limbi? Este într-adevăr rugăciunea atât de complicată?

Răspunsul scurt este nu. Rugăciunea nu este un ritual complicat, ci este un timp de închinare, de comuniune și părtășie cu Dumnezeu. Sfânta Scriptură abundă de exemple excelente ale unor oameni și comunități care s-au rugat:

  • Predica lui Isus de pe munte, din Matei 6:9-13 (modelul Domnului, numit Rugăciunea Domnească);
  • Rugăciunea lui Pavel pentru înțelepciune spirituală pentru credincioșii din Efes (Efeseni 1:15-23);
  • Rugăciunea fierbinte a Anei pentru un fiu în templu, într-o zi când marele preot a crezut că era beată (1 Samuel 1:9-18)
  • Multe pasaje de rugăciune în Psalmi (cum ar fi Psalmul 23:1-6 și Psalmul 91:1-16);
  • relatarea despre biserica ce se ruga pentru apostolul Petru când el era în închisoare și un înger al Domnului l-a eliberat în mod miraculos (Fapte 12:5-17).

Autoarea articolului, Vernell Windsor, scriitoare colaboratoare la Radio CBN, împărtășește despre momentele prețioase de rugăciune din viața sa: „Îmi amintesc că odată am chemat numele lui Isus (probabil am strigat la Domnul) în timpul unui accident de mașină. Nu m-am gândit ce să fac sau ce să spun, cererea mea în rugăciune a fost un singur cuvânt! Timpul părea că stă pe loc. Cu altă ocazie, mă aflam în casa unei persoane bolnave în stadiu terminal care ne-a cerut să ne rugăm. Am intrat cu delicatețe, cu sfială în acel spațiu sacru de închinare alături de el și soția lui. Nu existau formule de urmat, ci doar o jertfă de dragoste revărsată înaintea Domnului”.

Domnul Isus a exprimat adesea pentru noi relevanța rugăciunii. Isus S-a despărțit de ucenicii Săi, de toți ceilalți, pentru a fi singur cu Tatăl Său. „În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu” (Luca 6:12). Duhul Domnului, care L-a întâlnit pe Isus pe munte, este disponibil să ne întâmpine și pe noi astăzi în rugăciune! La fel de important, în timpul Său de tulburare profundă și de agonie în Grădina Ghetsimani, Isus a strigat în rugăciune către Tatăl Său (Marcu 14:32-39), (Matei 26:36-44); și apoi iarăși pe cruce (Luca 23:34-46).

Astfel, putem striga către Domnul, fie că suntem fericiți, fie că suntem triști. Toți marii lideri despre care citim în Sfânta Scriptură s-au rugat… Moise, Iosua, regele David, Debora și profeții din vechime. Astăzi, și noi putem să ne alăturăm lor! Singurul lucru de care putem fi siguri este că Domnul ne așteaptă în rugăciune!

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat.