Dumnezeu a scris istoria

În doar câteva săptămâni ne vom putea bucura de sosirea zilei când se rememorează poate cel mai fericit moment din istoria omenirii: venirea pe lume a Mântuitorului Isus. În vechime, când încă mărețul eveniment nu avusese loc, se petreceau mișcări importante ale istoriei ce pregăteau calea pruncului sfânt.
Așa cum știm din Sfânta Scriptură, Dumnezeu a rânduit în mod uimitor ca Mesia să vină pe lume în Betleem, pentru a împlini profeția proorocului Mica, împărtășită lumii cu mai bine de 400 de ani înainte. Părinții Domnului Isus, Maria și logodnicul ei, Iosif, nu locuiau în acel oraș, ci în Nazaret. Însă, pentru a-i aduce în locul profețit pe cei doi oameni aparent neînsemnați pentru contextul în care trăiau, Dumnezeu a mișcat chiar inimia marelui împărat Cezar Augustus. Astfel, acesta a supus întreg Imperiul Roman unui recensământ general, pentru care fiecare locuitor trebuia să se întoarcă în locul natal. Decretul acela era menit să îi trimită pe Maria și Iosif la o distanță de aproape 110 km de casa lor, pentru ca Fiul Celui Preaînalt să se nască în Betleem.
Poate că deseori, fiecare dintre noi ne simțim mici și neînsemnați într-o mulțime de 7 miliarde de oameni. Ne aflăm într-o lume în care toate știrile aduc informații despre mișcări politice, economice și sociale și unde atenția este concentrată asupra oamenilor influenți, cu putere și prestigiu. Aceste lucruri nu trebuie să ne descurajeze sau să ne aducă întristare, gândindu-ne că nu reprezentăm prea mult pentru lume. Sfânta Scriptură ne învață că dregătoriile și marile puteri care aparent conduc planeta, sunt ghidate din umbră chiar de Dumnezeu. Fără să-și dea seama, toate hotărârile imperiilor și conducătorilor acestora, sunt orchestrate de Dumnezeu pentru binele micului Său popor. El răstoarnă izvodirile minții și zguduie din temelii orice împărăție, pentru a-Și împlini Cuvântul și pentru a deschide izvorul binecuvântării peste copiii Săi.
Oricare ar fi dificultățile prin care trecem, să nu lăsăm să încolțească în mintea noastră gândul că mâna lui Dumnezeu este prea scurtă. El îngăduie în viața noastră perioade cu provocări, pentru că dorința puternică a inimii Lui este să ne sfințească și nu să ne transforme în oameni faimoși sau peste măsură de prosperi. În scopul împlinirii acestei dorințe, El stăpânește peste întreaga lume, așa cum citim în cartea Proverbelor: ”Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.”. Domnul dirijează fiecare etapă a isotriei și îndreaptă inimile marilor conducători către împlinirea scopurilor Lui mântuitoare, sfințitoare, veșnice.
Domnul este un Dumnezeu măreț, pentru o rămășiță de popor, așa că avem un motiv minunat să ne bucurăm și să ne liniștim inimile, lăsând viețile noastre în mâna Lui atotcuprinzătoare. Cel ce este în noi, este mai mare decât cel ce este în lume, așa că toți regii, președinții, guvernatorii și liderii acestei lumi, ascultă de decretele suverane ale Tatălui nostru, ce au ca scop final ca noi, copiii Lui, să devenim asemenea chipului Fiului Său, Isus Hristos, iar astfel să intrăm în slava veșnică împreună cu El.