Misiune

Radio ”Vocea Evangheliei” Bucureşti are ca scop primordial comunicarea Evangheliei, a
veştii bune a împăcării omului cu Dumnezeu prin credinţa în jertfa salvatoare a Mântuitorului Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, credinţă ce are ca rezultat renaşterea spirituală, sfinţirea, adică trăirea
prin călăuzirea lui Dumnezeu, şi nădejdea în viaţa veşnică.

Radio ”Vocea Evangheliei” Bucureşti şi-a propus, de asemenea, să contribuie la
dezvoltarea spirituală, morală şi culturală a societăţii prin promovarea valorilor eterne ale Bibliei,
Cuvântul lui Dumnezeu, colaborând cu confesiuni şi organizaţii creştine şi difuzând ceea ce este
esenţial în creştinism.